Frånluftsvärmepump många fördelar

Den som använder ett uppvärmningssystem som går på el har med säkerhet märkt av senaste årens stigande elpriser. Att installera en E-klok’s frånluftsvärmepump kommer att sänka hushållets uppvärmningskostnader och minskar dess miljöpåverkan. Nya modeller har en lång livslängd och det tar därför inte många år att få tillbaka den investering som gjorts.

Frånluftsvärmepump är en kompletterande värmekälla

En frånluftsvärmepump är inte effektiv på egen hand utan ska används tillsammans med ett annat uppvärmningssystem. Frånluftsvärmepumpen utvinner värme ur utomhusluften, som leds in och sprids i bostaden med hjälp av en fläkt. På så sätt hjälper den till att avlasta det befintliga uppvärmningssystemet som då inte behöver använda lika mycket energi för att hålla bostaden varm. Tack vare detta kommer hushållets elförbrukning att minska, vilket i sin tur resulterar i en lägre elräkning.

Ren inomhusmiljö är viktigt för hälsa och välmående

I och med att frånluftsvärmepumpen för in utomhusluft inomhus finns det olika filter att använda som renar luften. Det bidrar till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat fritt från damm och skadliga partiklar. Dålig inomhusluft har bevisats medföra en rad olika hälsorisker, såsom försämrad prestation och koncentrationsförmåga, sämre sömn samt problem med torr hud och torra slemhinnor. Det kan också leda till att utveckla en överkänslighet för partiklar i vår omgivning.

En frånluftsvärmepump filtrerar bort partiklar och dålig lukt

Ett effektivt filer är mycket uppskattat av pollenallergiker under pollensäsongen. Frånluftsvärmepumpens filter filtrerar nämligen bort pollen och ser till att det inte hamnar inne i bostaden. Många pollenallergiker upplever ett mycket gott resultat och att deras symtom lindras tack vare ett hälsosammare inomhusklimat. En annan positiv aspekt av filtret är att det på samma sätt som en luftrenare tar bort dålig lukt. Det kan tillexempel vara röklukt, unken lukt från avlopp, lukt från husdjur, kattlådan etcetera.

Frånluftsvärmepump är ett miljösmart val

Frånluftsvärmepumpen är en miljövänlig värmekälla som klassas som en förnybar energikälla av EU. Tack vare den låga energiförbrukningen är frånluftsvärmepumpen mycket skonsam mot miljön. Den utvinner mer energi än vad den kräver för att fungera, vilket gör att den inte påverkar miljön negativt. Frånluftsvärmepumpar har dessutom en lång livslängd och kan med rätt underhåll utnyttjas under lång tid.

Använd frånluftsvärmepump till att kyla bostaden

En frånluftsvärmepump har fler användningsområden än att värma upp ett hus. Den kan också användas som luftkonditionering. Genom att ställa in pumpen på att producera kyla går det att få det svalare inomhus. Tänk på att kyla ned bostaden långsamt genom att sänka värmen gradvis. Det är också skonsammare för frånluftsvärmepumpen, eftersom det inte orsakar onödigt slitage på grund av plötslig överbelastning.

Underhållsvärme är en uppskattad funktion hos stugägare

En annan av luftpumpens behändiga funktioner är underhållsvärme. När säsongen är slut stänger många av värmen i sin stuga och den får stå kall över vintern. Det leder till att inomhustemperaturen ständigt skiftar och ger en ojämn luftfuktighetsnivå, vilket blir en grogrund för fukt och mögel. Stugor som inte värms upp är också dåligt för dess vattenledningar, eftersom frost- och frysskador kan leda till att de förstörs. Underhållsvärmen håller inomhustemperaturen stabil på mellan 5 och 10 plusgrader. Frånluftsvärmepumpens fläkt går dessutom på högsta läge för att skapa bättre luftcirkulation.

Hur en frånluftsvärmepump installeras

Det är mycket enkelt att installera en frånluftsvärmepump, men det måste utföras av en certifierad installatör. Frånluftsvärmepumpen består av en del som placeras utomhus på fasaden och en del som placeras inomhus. För att värmen ska spridas effektivast måste inomhusdelen sitta på en central plats i bostaden så luftigt och högt upp som möjligt. Trots att en frånluftsvärmepump är en mycket effektiv värmekälla ska man vara medveten om att det rum som ligger längst ifrån inomhusdelen kommer att vara någon enstaka grad kallare. För att frånluftsvärmepumpen ska fungera optimalt och för att värmen ska spridas jämnt rekommenderas att låta dörrarna stå öppna mellan rummen.

Sammanfattning av fördelarna med en frånluftsvärmepump

Fördelarna med att installera en frånluftsvärmepump är många och det gör den till en attraktiv värmekälla. Nedan finns dessa fördelar sammanfattade:

• Sänkt energiförbrukning

• Minskad kostnad för uppvärmning

• Lägre elräkning

• Hälsosamt inomhusklimat

• Tar bort dålig lukt inomhus

• Miljövänlig och förnybar energikälla

• Många användningsområden

• Kan användas som AC

• Låg ljudnivå

• Lång livslängd

• Enkel installation

YouTube
LinkedIn
Share