Olika sätt att skapa ett hälsosamt inomhusklimat

I Sverige vistas vi mycket inomhus på grund av vårt kalla klimat. Det ställer stora krav på vårt inomhusklimat gällande värme och luftkvalitet. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan skadliga partiklar och föroreningar komma in i våra bostäder. Förutom hälsovådliga partiklar från utomhusluften finns det annat inomhus som kan försämra inomhusklimatet, exempelvis damm eller partiklar från husdjur. Lyckligtvis finns det sätt att förbättra inomhusklimatet genom att rena den luft som kommer in i bostaden samt den luft som redan omger oss inuti bostaden.

Ett bra ventilationssystem grundläggande för inomhusmiljön

Om ventilationen är dålig eller om dess underhåll är eftersatt finns det risk att luftföroreningar såsom pollen och giftiga partiklar från avgaser kommer in i bostaden. Det finns ofta fler skadliga partiklar i våra bostäder än vad vi är medvetna om. Ett dåligt ventilationssystem kan därför utgöra en hälsofara, eftersom det inte leder ut partiklarna lika effektivt som det borde göra och att en stor andel av dessa istället stannar inomhus. För att motverka detta rekommenderas att kontrollera bostadens ventilationssystem och utföra regelbundet underhåll. En ytterligare åtgärd är att komplettera ventilationssystem med ett effektivt luftfilter.

Luftfilter är ett enkelt sätt att få frisk luft inomhus

Ventilationssystemet förser hemmet med frisk luft genom att pumpa in utomhusluft i bostaden och att pumpa ut inomhusluften. Luften som tas utifrån kommer in i bostaden via friskluftsintaget. Genom att förse friskluftsintaget med ett luftfilter går det att förhindra att skadliga partiklar och föroreningar kommer in i bostaden. Tack vare luftfiltret kan de sorteras bort och förhindras från att blandas med inomhusluften. Det uppskattas speciellt av pollenallergiker som annars kan uppleva ökade besvär under pollensäsongen. Tack vare ett effektivt filter kan luftkvaliteten inomhus förbättras utan att luftflödet försämras.

Installera en luftvärmepump för bra inomhusluft och jämn värme

Luftvärmepumpen är en värmekälla som också förbättrar inomhusklimatet. Den består av två delar, en som installeras utanför huset och en som installeras inomhus. Luftvärmepumpen utvinner värme ur utomhusluften som sedan leds in och sprids i bostaden. För att den luft som transporteras in med säkerhet är hälsosam används även här ett luftfilter. Förutom att förse bostaden med luft fri från damm och andra partiklar är luftvärmepumpen en energisnål värmekälla. Den används i kombination med ett annat uppvärmningssystem och kan sänka hushållets uppvärmningskostnader rejält. 

En luftrenare är ett smidigt sätt att rengöra inomhusluften

Ett annat alternativ för att rena luften är att skaffa en luftrenare. Luftrenaren renar den luft som redan finns inomhus. Det görs genom att luften leds in genom ett filter där den rengörs för att sedan blåsas ut i rummet där luftrenaren är placerad. Eftersom skadliga partiklar fastnar i luftrenarens filter minskar risken att utveckla överkänslighet och allergi på grund av ett smutsigt inomhusklimat. Ett hem kan se rent ut men det finns ofta potentiellt skadliga artiklar som vi inte är medvetna om. Möbler, textilier, hemelektronik och olika krukväxter avger ständigt damm och partiklar som sprids inomhus. Hår från katter, hundar och andra husdjur är en annan orsak till ett försämrat inomhusklimat. En luftrenare är således ett smidigt och relativt billigt sätt att se till att luften i bostaden är kvalitativ och hälsosam.

Övergripande rekommendationer för hälsosam inomhusmiljö

För att våra hem inte ska göra oss sjuka eller få oss att utveckla överkänslighet eller allergi är det viktigt att inomhusklimatet är kvalitativt. Det enklaste sättet att göra detta är således att ha ett bra ventilationssystem på plats och att genomföra regelbundna kontroller. Det är husägarens ansvar att se till att ventilationen fungerar som den ska, men många har tyvärr inte kunskap om rätt underhåll. För ökad hälsa och välmående rekommenderas att ta hjälp av en yrkeskunnig person för att kontrollera ventilationssystemet. Fungerande ventilation i kombination med ett effektivt luftfilter skapar bra luftcirkulation i hemmet och förser det med frisk och hälsosam luft.

YouTube
LinkedIn
Share